Skipp navigasjon

Magnus Strand Helberg

Magnus Strand Helberg er utdannet siviløkonom (MSc) fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering innen økonomisk analyse. I tillegg har han hatt et utvekslingsopphold ved Rotterdam School of Management, Erasmus University. Gjennom studiene har Magnus opparbeidet seg analytiske ferdigheter som kan anvendes på en rekke samfunnsøkonomiske problemstillinger, deriblant kost-nytte-analyser og konkurranseøkonomiske vurderinger. Han skrev masteroppgaven sin innen næringsøkonomi, som omhandlet prisdiskriminering i digitale plattformøkonomier. I Oslo Economics har Magnus erfaring med å gjennomføre blant annet kartlegginger og kvalitetssikringer (KS2). Magnus har alltid som mål å presentere analyser og resultater på en lettfattelig måte. 

Relevante artikler