Skipp navigasjon

Magnus Strand Helberg

Magnus Strand Helberg er utdannet siviløkonom (MSc) fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering innen økonomisk analyse. På studiene tilegnet Magnus seg solide analytiske ferdigheter som kan anvendes på ulike samfunnsøkonomiske problemstillinger. I Oslo Economics har Magnus erfaring med å gjennomføre blant annet kartlegginger, evalueringer og større utredninger, innenfor en rekke samfunnsområder. Gjennom dette har Magnus opparbeidet seg erfaring med innhenting og analyse av kvalitativ og kvantitativ informasjon. Samlet har dette gitt Magnus en bred og anvendelig kompetanse som konsulent. Magnus har alltid som mål å presentere analyser og resultater på en lettfattelig måte.

Relevante artikler