Skipp navigasjon

Magne Krogstad Asphjell

Magne Krogstad Asphjell er utdannet siviløkonom (MSc) fra Norges Handelshøyskole (NHH), og har en doktorgrad (PhD) i samfunnsøkonomi fra samme lærested. Gjennom sin forskning har Magne spesialisert seg innen empiriske metoder anvendt på analyser av bedrifter og individers beslutninger under usikkerhet. Ett av Magnes forskningsarbeider er publisert i The Review of Economics and Statistics, et av verdens ledende fagtidsskrifter innenfor kvantitative økonomiske analyser. Som konsulent i Oslo Economics har Magne bred erfaring fra kartleggings- og utredningsprosjekter innenfor både privat og offentlig sektor. Hans metodekunnskap er relevant innenfor evalueringer, kartlegginger, konkurranseanalyser, markedsanalyser og kost-nytte-analyser. Magne er en erfaren prosjektleder, og hans kompetanse er særlig anvendelig når det kommer til å kombinere kvalitative og kvantitative metoder i større utredningsprosjekter. 

Relevante artikler