Skipp navigasjon

Johanne Thoen Hansen

Johanne Thoen Hansen er utdannet siviløkonom (MSc) fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering innen samfunnsøkonomi. I løpet av studieløpet har Johanne hatt et utvekslingsopphold til universitetet Universidad Torcuato di Tella i Buenos Aires. På NHH skrev hun sin masteroppgave innen arbeidsøkonomi hvor hun undersøkte effekten av lokal etterspørsel etter arbeidskraft på opptak av uføretrygd i Norge. Ved siden av studiene har hun jobbet deltid som forskningsassistent for Chr. Michelsens Institutt.

Relevante artikler