Skipp navigasjon

Ingunn Gotland Roll

Ingunn Gotland Roll er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, med spesialisering i samfunnsøkonomi. Ingunn har særlig høy kompetanse på problemstillinger innenfor energisektoren – både relatert til nett, kraftmarked og regulatoriske spørsmål. Hun har jobbet med kraftsystemplanlegging i Statnett i flere år og har dermed dyp innsikt i hvordan samspillet i kraftsystemet virker. Gjennom studier og bred prosjekterfaring har Ingunn opparbeidet seg inngående kvalitativ og kvantitativ metodekunnskap. Ingunn har blant annet omfattende erfaring med konseptvalgutredninger og andre typer økonomiske analyser.

Relevante artikler