Skipp navigasjon

Henrik Støvring

Henrik Støvring er statistiker med doktorgrader fra Syddansk Universitet (ph.d.) og Aarhus Universitet (dr.med.). Han var tidligere førsteamanuensis ved Syddansk Universitet og er nå ved Aarhus Universitet. Han har vunnet pris for beste statistiske konsulent på University of Chicago, hvor han var MSc-student på et Fulbright-legat. Han har i 25 år arbeidet med registerbaserte analyser av helse og sykdom, særlig med fokus på pasienters bruk av reseptpliktige legemidler (drug utilization studies). Med nye og innovative epidemiologiske studiedesigns har han arbeidet med å etablere evidens for virkninger og bivirkninger av medikamenter (real world evidence, post-authorization safety studies (PASS)). Han har utviklet og implementert nye statistiske modeller for analyser av legemiddelbruk. Han har en omfattende produksjon av forskningsartikler, er statistisk redaktør på et internasjonalt medisinsk vitenskapelig tidsskrift og har omfattende erfaring med undervisning av helsepersonell (regresjonsanalyser, missing data, overlevelsesanalyse, prediksjon av behandlingsbehov, osv.). Han har erfaring med market access prosesser for legemidler og har utviklet nye metoder for vurdering av leveårsgevinster.

Relevante artikler