Skipp navigasjon

Harald Nygård Bergh

Harald Nygård Bergh er siviløkonom med PhD i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH). Harald er en av landets mest brukte eksperter innen problemstillinger relatert til konkurranse- og reguleringsøkonomi. Hans kompetanse er verdifull i alle prosjekter der det er spørsmål om hvordan tiltak, rammebetingelser eller markedsforhold påvirker bedrifter, myndigheter og forbrukere. Gjennom sitt arbeid har han opparbeidet seg kunnskap om en rekke ulike bransjer, og særlig dyp innsikt i tele, media og kraft. Han har svært god forståelse av det offentliges rolle i økonomien og hvordan markeder påvirkes av reguleringer. Harald har også erfaring med å gjennomføre komplekse samfunnsøkonomiske analyser, der sammenhengen mellom aktørers insentiver og tiltak står sentralt. Han formidler komplekse sammenhenger på en lettfattelig måte og har erfaring med å samarbeide med jurister – noe som har særlig verdi i rettsaker eller ved forhandlinger mellom parter. Tidligere har han arbeidet som førstekonsulent i Konkurransetilsynet og vært gjesteforsker ved Centre for Competition Policy ved University of East Anglia.

Relevante artikler