Skipp navigasjon

Erik Bucher Johannessen

Erik Bucher Johannessen er utdannet siviløkonom (MSc) med fordypning i finans fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han har også en CEMS Master’s in International Management, som han har gjennomført ved NHH og Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP) i Brasil. Erik har tidligere arbeidserfaring fra Innovasjon Norge og som næringslivsjournalist på deltid. I Oslo Economics har Erik arbeidet med problemstillinger innenfor offentlige anskaffelser, samferdsel og virkemiddelapparatet, med vekt på evalueringer og analyser av statlige tiltak. Gjennom prosjekterfaring har Erik opparbeidet seg kompetanse på innhenting og analyse av både kvalitativ og kvantitativ informasjon gjennom dybdeintervjuer, spørreundersøkelser og dataanalyser.

Relevante artikler