Skipp navigasjon

Christopher Markhus Poots

Christopher Markhus Poots er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med forskningsrettet løp og spesialisering innen samfunnsøkonomi. Han har hatt utvekslingsopphold ved National University of Singapore (NUS) og Fundação Getulio Vargas i São Paulo (FGV EAESP), og han har arbeidserfaring fra Norges Sjømatråd i Brasil. I Oslo Economics har Christopher særlig jobbet med problemstillinger innen sektorene arbeidsmarked og energi, samt konkurranseøkonomiske problemstillinger i flere ulike sektorer. I tillegg har han gjennomført flere samfunnsøkonomiske analyser, kartlegginger og empiriske analyser knyttet til blant annet boligmarked, telekom og finans. Gjennom prosjekterfaring har Christopher opparbeidet seg kompetanse på innhenting og analyse av både kvalitativ og kvantitativ informasjon gjennom dybdeintervjuer, spørreundersøkelser og registerdataanalyser.

Relevante artikler