Skipp navigasjon

Christoffer Bugge

Christoffer Bugge er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), og har en doktorgrad (PhD) fra Universitetet i Oslo (UiO). Han har også erfaring som gjesteforsker ved Stanford University. Som forsker er Christoffer særlig opptatt av prioriteringer i helsetjenesten, og hvordan registerdata kan understøtte beslutningsprosesser. Christoffer leder flere forskningsprosjekter i Oslo Economics og publiserer jevnlig artikler i tidsskrifter med fagfellevurdering. Han har erfaring fra forsknings- og konsulentoppdrag innen flere sektorer, på oppdrag både for private og offentlige virksomheter. Christoffer har særlig erfaring med kartlegginger, analyser og evalueringer innen helse og velferd, idrett og kultur, samferdsel og offentlig forvaltning. Christoffer har solid metodisk kompetanse, og behersker både kvantitative og kvalitative metoder.

Relevante artikler