Skipp navigasjon

Anastasiia Petrina

Anastasiia Petrina er utdannet samfunnsøkonom fra Taras Shevchenko National University of Kyiv i Ukraina. Hun har lang arbeidserfaring fra Ukrainas sentralbank, både i senter for forskning og avdeling for pengepolitikk og økonomisk analyse. Gjennom arbeidet i sentralbanken har Anastasiia spesialisert seg i kvalitative og kvantitative analyser av pengepolitikk knyttet til temaer som prisstabilitet, valutakurser og kommunikasjon. Anastasiia har gjennomført en rekke kurs om pengepolitikk, makroøkonomiske prognoser og kommunikasjonspolitikk ved institusjoner som IMF, Joint Vienna Institute og Kyiv School of Economics.

Relevante artikler