Skipp navigasjon

Åmund Tobias Lunde

Åmund Lunde er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo (Cand. oecon) og tiltrådte i 2023 i stillingen som assosiert partner i Oslo Economics. Åmund har 30 års erfaring fra den norske finansbransjen, og besitter ledende kompetanse innen forsikring, risiko, makroøkonomi og finansmarkeder. Han har arbeids- og ledererfaring fra flere av landets ledende forsikringsselskaper, og har blant annet vært konsernsjef i Oslo Pensjonsforsikring, direktør for forretningsområdet offentlig sektor i Storebrand Livsforsikring, samt konserndirektør for livsforsikring og finansdirektør i KLP Forsikring. Åmund har også jobbet som analysesjef i valutaavdelingen i Den norske Bank, og har konsulenterfaring fra Econ. I tillegg til sin arbeids- og ledererfaring har Åmund lang erfaring fra styrer og utvalg i Finans Norge. Han har svært gode analytiske evner, sterke lederegenskaper, og meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Relevante artikler