Skipp navigasjon

Få anbud og liten konkurranse om kommunal tjenestepensjon

02.06.2021 - Finans og skatt

Oslo Economics har analysert markedet for kommunal tjenestepensjon, både for KS i 2019 og for Storebrand i fjor.

– Anbud er en forutsetning for konkurranse i markedet, og konkurranse betyr lavere priser og høyere kvalitet, sier Oslo Economics’ Rolf Sverre Asp til juni 2021-utgaven av IPE Magazine Current edition | IPE.
– Pensjonene til ansatte og pensjonister vil ikke endres som følge av anbud og konkurranse, men kommunens kostnader kan endres, sier han.
– Med konkurranse får kommunen muligheten til å velge om kommunen vil være eier i KLP eller egen pensjonskasse, eller ha et rent kundeforhold med Storebrand. Med et rent kundeforhold får kommunen frigjort betydelige summer i innskutt egenkapital.

Kommunalminister Nikolai Astrup sier i samme artikkel at det er en positiv utvikling at Storebrand vender tilbake som en konkurrent.
– KLP har i flere år vært den eneste leverandøren av tjenestepensjoner til norske kommuner og fylker, sier han.
– Å ha flere tilbydere er sunt og viktig for konkurransen i markedet. Dette gir kommuner og fylker muligheter til å vurdere alternativene, sier Astrup videre.

Les hele artikkelen her (bak betalingsmur): Norway: Off to a slow start | Country Report | IPE

Relevante artikler