Skipp navigasjon

Samfunnsøkonomiske kostnader ved marginalisering og utenforskap blant barn og unge

11.12.2020 - Uncategorized @no

Oslo Economics skal på vegne av Barne- og familiedepartementet analysere samfunnsøkonomiske kostnader ved marginalisering og utenforskap blant barn og unge. Vi skal bistå departementet med samfunnsøkonomisk faglige vurderinger av riktig ressursinnsats rettet mot ulike barn og unge som står i fare for å falle utenfor på ulike arenaer. Prosjektet innebærer å kartlegge årsaker og mulig omfang av marginalisering av barn og unge på ulike arenaer, analyse av samfunnsøkonomiske kostnader ved utenforskapet, og en samfunnsøkonomisk vurdering av faktisk og riktig offentlig ressursinnsats på feltet.

Formålet med oppdraget er å identifisere grupper av barn og unge med økt sannsynlighet for å oppleve marginalisering og utenforskap, synliggjøre de samfunnsøkonomiske kostnadene av fenomenet, og bidra til et sterkt samfunnsøkonomisk faglig grunnlag for politikkutformingen på området.

Vi samarbeider med Tyra Ekhaugen (selvstendig konsulent) og forsker Christer Hyggen (PhD sosiologi) fra OsloMet. Prosjektet har oppstart i november 2020 og ferdigstilles i juni 2021.

Relevante artikler