Skipp navigasjon

Samfunnsøkonomiske konsekvenser av Klimakur

16.06.2020 - Uncategorized @no

Oslo Economics har på oppdrag for Matprat og Animalia gått gjennom de samfunnsøkonomiske kostnadene av kostholdstiltaket som er benyttet i rapporten «Klimakur 2030». Ragnhild Haugli Bråten fra Oslo Economics presenterer i dag innspillene i et frokostseminar om temaet. Frokostseminaret kan strømmes her, mellom kl. 9.00-10.00 tirsdag 16.5.2020.

Etter vår vurdering er tiltakskostnaden høyere enn beregnet i Klimakur 2030. Det er ikke tatt høyde for investeringskostnader i overgangen fra husdyrproduksjon til produksjon av vegetabilske matvarer i landbruket. Vi mener også at helsegevinsten er overvurdert.

I vår rapport redegjør vi for hvordan kostnaden av tiltaket er beregnet, gir innspill til metoden som er benyttet og vurderer størrelsen på den beregnede tiltakskostnaden.
Rapporten kan lastes ned her.

Relevante artikler