Skipp navigasjon

Analyse av koronapandemiens konsekvenser for reiseliv, varehandel og industri på kort og mellomlang sikt

08.06.2020 - Uncategorized @no

På oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet har Oslo Economics gjennomført en analyse av konsekvensene av den pågående koronapandemien for tre næringer i norsk økonomi: industri, varehandel og reiseliv. Analysen er foretatt på bakgrunn av svar fra 500 bedrifter i næringene, hentet inn av Kantar i begynnelsen av mai 2020.

Utvalget i vår spørreundersøkelse bekrefter inntrykket fra andre kartlegginger utført siden pandemiens utbrudd og myndighetenes innføring av ulike smitteverntiltak: Omsetningen i store deler av næringslivet er rammet, og i vårt utvalg har mer enn 70 prosent av bedriftene allerede opplevd omsetningsfall, mens ytterligere 5 prosent forventer et fremtidig fall.

En relativt stor del av bedriftene forventer å kunne komme tilbake til et ordinært aktivitetsnivå etter en eventuell opphevelse av gjeldende smittevernregler nasjonalt og internasjonalt, men så mye som 18 prosent av bedriftene forventer at gjenhentingen vil ta opp mot tre år eller mer. Det er frykten for en varig nedgangskonjunktur med lav økonomisk aktivitet, og varige endinger i konsumenters forbruksvaner som oppleves som de viktigste hindringene for gjenhenting.

Regjeringen har omtalt rapporten på sine nettsider.

Les mer om undersøkelsen og forskjeller mellom næringene i rapporten

Relevante artikler