Skipp navigasjon

Aktualitetsuka 2020

29.01.2020 - Uncategorized @no

Oslo Economics er igjen hovedsponsor for Aktualitetsuka ved Universitetet i Oslo, og arrangerer både casekonkurranse og speedintervjuer i forbindelse med arrangementet. Aktualitetsuka er det største faglige arrangementet for studentene på Samfunnsvitenskaplig fakultet, arrangert av Fagutvalget ved Økonomisk institutt. Viktige og dagsaktuelle temaer løftes frem, og noen av landets fremste eksperter inviteres til å holde foredrag. I år avholdes Aktualitetsuka fra 11. til 13. februar.

Casekonkurranse

Som del av samarbeidet avholder Oslo Economics en casekonkurranse for studenter onsdag 12. februar. Konkurransen vil omhandle et aktuelt tema relatert til det øvrige programmet for Aktualitetsuka. Oppgavene løses av lag på 3-4 personer, og løsninger leveres skriftlig. Etter at innleverte løsninger er gjennomgått presenterer vi løsningsmomenter og deler ut premier til vinnere. Deretter avslutter vi arrangementet med mat og drikke for deltakere og arrangører. Alle deltakere vil senere bli invitert til et bedriftsbesøk i våre lokaler.

Interesserte kan melde seg på individuelt (lag blir tildelt) eller som lag på 3-4 personer ved å sende e-post med navn og kontaktinformasjon til aktualitetsuka@osloeconomics.no.

Speedintervjuer

Fredag 14. februar vil vi avholde speedintervjuer for kandidater som er interesserte i karrieremuligheter i Oslo Economics, enten gjennom våre internships eller gjennom faste stillinger. Intervjuene vil gi studenter en anledning til å presentere seg og sine interesser, og til å bli bedre kjent med Oslo Economics og noen av våre ansatte. Intervjuene vil avholdes i lokaler ved Samfunnsvitenskapelig fakultet i tidsrommet mellom 09:00 og 15:00. På grunn av kapasitetsbegrensninger vil vi prioritere kandidater som nærmer seg slutten av sine studieløp. Søknader om speedintervju kan sendes inn via vår karriereside innen 12. februar.

Mer info om program og annen informasjon om Aktualitetsuka 2020 finnes på arrangementets facbooksider. 

Relevante artikler