Skipp navigasjon

Prisvinnende økonomer i Oslo Economics

28.11.2019 - Uncategorized @no

To av vinnerne av prisen for årets masteroppgave i samfunnsøkonomi ved NHH for studieårene 2017-2018 og 2018-2019 har i år startet i Oslo Economics. Fredag 22. november presenterte Jonas og Ingrid oppgavene sine for resten av selskapet i Oslo Economics-forum, som er en månedlig møteserie hvor foredragsholdere inviteres for å oppdatere om aktuelle økonomiske problemstillinger.

Jonas Slaathaug Hansen vant prisen i 2018, for sin masteroppgave “Newspapers’ Political Differentiation: A Multi-homing Approach”, som undersøker dynamikken mellom avisers politiske dreining, avisleseres preferanser og annonsører. I den teoretiske modellen som utvikles i oppgaven viser Jonas og medforfatter Tormod Fauske Tho at dersom avislesere kjøper flere aviser, endres avisenes insentiver til å skille seg fra hverandre i politisk profil for å oppnå størst mulig markedsandel, til å isteden finne det politiske midtpunktet og bli mest mulig like. Hele Jonas’ masteroppgave kan leses her.

I høst ble Ingrid Gaarder Harsheim tildelt prisen for 2019, for oppgaven “Agricultural Productivity and the Fight Against Deforestation: An Empirical Analysis of the Effect of Factor-Biased Technical Change on Agricultural Land Use and Forests in Brazil”. Oppgaven er en empirisk undersøkelse av effektene av ulike landbruksteknologier på arealbruk og avskoging i Brasil. Hypotesen Ingrid og medforfatter Vilde Larsen Nakkim lanserer er at effekten av teknologier varierer avhengig av om teknologiene øker landressurser eller arbeidskraftens produktivitet. Landressurser får for eksempel økt produktivitet ved hurtigvoksende mais, som kan forventes å redusere presset på areal og redusere avskoging. Alternativt kan teknologiene øke arbeidskraftens produktivitet. For eksempel krever genmodifisert soya mindre bearbeiding av jorda ved dyrking, og øker dermed presset på areal og øker sannsynligheten for avskoging. Ved bruk av instrumentvariabelanalyse finner oppgaven delvis støtte for hypotesen. De finner også belegg for at det eksisterer en mer kompleks sammenheng ved at å øke produktiviteten av landressurser gjør at jordbrukere i større grad driver flerbruk på jorda, og dyrker avlinger av både soya og mais innenfor en sesong. Hele Ingrids masteroppgave kan leses her.

Relevante artikler