Skipp navigasjon

Undersøkelse av fleksibilitet for endret reisetidspunkt ved jobbreiser

30.10.2019 - Uncategorized @no

Oslo Economics har på oppdrag fra Statens vegvesen sett på mulighetene befolkningen har til å endre valg av reisetidspunkt. Formålet med mulighetsstudien har vært å identifisere og analysere bindinger som påvirker befolkningen til å foreta jobbreiser i og rundt rushtid.

Vi har analysert bindinger innenfor arbeids- og privatlivet som reduserer folks fleksibilitet i jobbhverdagen og dermed deres valg av reisetidspunkt til og fra jobb. Innenfor arbeidslivet har fokus vært på arbeidstidsordninger og fleksibilitet innenfor gjeldende arbeidstidsordninger. Innenfor privatlivet har fokus vært på bindinger som oppstår når man har barn i barnehage- og barneskolealder. Vi har kvantisert omfanget av slike bindinger innenfor landets fire største storbyregioner og vurdert potensialet for endring av reisetidspunkt for de ulike gruppene. Vi har også vurdert, på et overordnet nivå, tiltak som kan påvirke bindingene og som, i kombinasjon med andre tiltak, kan gjøre at enkelte grupper endrer reisetidspunkt til og fra jobb slik at transportkapasiteten utnyttes på en jevnere måte enn i dag. Vi har også vurdert fordelingsvirkninger av slike tiltak.

Oppdraget inngår i som en del av FoU-programmet BEDRE BY. Endelig rapport for prosjektet ble ferdigstilt årsskiftet 2018-2019, men arbeidet ble først presentert sist uke, på Teknologidagene 2019 i Trondheim.

Les hele rapporten her

Foto: iStockphoto/ThaiBW

Relevante artikler