Skipp navigasjon

Tolv nye konsulenter til Oslo Economics

02.04.2019 - Uncategorized @no

Vi har gleden av å ønske tolv nye, dyktige økonomer velkommen til Oslo Economics. De har en erfarings- og utdanningsbakgrunn som komplementerer og utvider kompetansen i teamet vårt, og de vil styrke Oslo Economics ytterligere.

I januar 2019 begynte Ingvild Kvinnsland og Mats Nesset Busæt. Begge er siviløkonomer fra Norges Handelshøyskole (NHH) med spesialisering i samfunnsøkonomi.

Mahi Manus Labråten Pandey er også siviløkonom fra NHH med spesialisering i samfunnsøkonomi. Manus kommer fra en fagdirektørstilling i Olje- og Energidepartementet, og har startet nå i april 2019.

I august 2019 forsterker vi oss ytterligere med Ellen Reitan, Jonas Slaathaug Hansen, Harald Wieslander, Ola Kristoffer Nestvold, Christopher Markhus Poots, Ingrid Gaarder Harsheim, Lars Asphaug, Francisco Oteiza Aguirre og Bjørn Hansen.

Ellen, Jonas og Harald fullfører sine mastergrader i samfunnsøkonomi i løpet av våren, ved henholdsvis NTNU, University of Leuven og Handelshøyskolen BI. Ola, Christopher og Ingrid fullfører alle tre sine mastergrader ved NHH i samme periode. Lars er i ferd med å fullføre arbeidet med sin doktorgrad i helseøkonomi ved Universitetet i Oslo.

Francisco har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Royal Holloway, University of London, og han kommer fra en forskerstilling ved University College London.

Bjørn har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Handelshøyskolen BI. Han har mer enn 20 års erfaring fra Telenors forskningsavdeling, hvor han har jobbet med regulatoriske spørsmål, konkurranseanalyser og konkurransestrategi både nasjonalt og internasjonalt. Bjørn er også tilknyttet NHH og underviser i masterkurs innenfor næringsøkonomi.

Vi ønsker alle tolv hjertelig velkommen til Oslo Economics!

 

Relevante artikler