Skipp navigasjon

Følgeevaluering av kompetansesatsinger i barnevernet 2018–2024

25.03.2019 - Evalueringer

Regjeringen lanserte høsten 2017 strategien: «Mer kunnskap – bedre barnevern. Kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018 – 2024». Oslo Economics skal i samarbeid med Agenda Kaupang og Fürst og Høverstad gjennomføre en følgeevaluering av kompetansestrategien.

Følgeevalueringen innebærer en evaluering av fem tiltak for økt kompetanse i det kommunale barnevernet; videreutdanningstilbud, tjenestestøtteprogrammet, veiledningsteam, læringsnettverk og dialogmøter. Formålet med evalueringen er å innhente kunnskap om implementeringen og resultatene av de utvalgte tiltakene.

Relevante artikler