Skipp navigasjon

Evaluering av tilskuddsordningen lokale aktivitetsmidler (LAM)

21.09.2018 - Evalueringer

Oslo Economics har på oppdrag for Kulturdepartementet gjennomført en evaluering av tilskuddsordningen lokale aktivitetsmidler (LAM). Vi finner at ordningen bidrar til å øke aktivitetstilbudet, til å holde kostnadene ved idrettsaktiviteter nede og til å understøtte den frivillige innsatsen i norsk idrett. Lokal forankring og tilpasning er viktig for å sikre at ulike behov blir ivaretatt. Både idrettskretsene, idrettsrådene og idrettslagene er svært godt fornøyd med ordningen, og det er generelt lite støy rundt fordelingen av midlene. Vi anbefaler at dagens modell videreføres.

For mer informasjon, se Kulturdepartementets hjemmesider.

Relevante artikler