Skipp navigasjon

Kristina Persson invitert til 68° North Conference on Behavioural Economics

09.08.2017 - Uncategorized @no

Forskningsgruppen The Choice Lab ved Norges Handelshøyskole (NHH), hvor Kristina Persson deltar som forsker, organiserte en konferanse i atferdsøkonomi 2.-5. august i Svolvær, hvor flere internasjonale forskere ble invitert. Konferansen ble arrangert i samarbeid med Forskningsrådet og Senter for samfunns- og næringslivsforskning ved NHH (SNF). Temaene for konferansen inkluderte blant annet transparens i samfunnsvitenskapene og reproduksjon av forskningsresultater, som ble diskutert under en paneldebatt organisert av Berkeley Initiative for Transparency in the Social Sciences (BITSS).

Blant deltakerne på konferansen var Tore Ellingsen (Stockholm School of Economics), Johannes Haushofer (Princeton University), Matthew Rabin (Harvard University), Lise Vesterlund (University of Pittsburgh), Ingvild Almås (NHH og Institute for International Economic Studies ved Universitet i Stockholm), Klaus Schmidt (University of Munich), Uwe Sunde (University of Munich), Martin Kocher (University of Munich), Uri Gneezy (Rady School of Management at University of California, San Diego), Sigrid Suetens (Tilburg University), Bjoern Bartling (University of Zurich), Gary Charness (University of California, Santa Barbara) og Dan Benjamin (University of Southern California).

Relevante artikler