Skipp navigasjon

Fremtidig bruk av Nasjonalgalleriet, Tullinløkka og Akademihagen

17.02.2016 - Kultur og medier

Sammen med Atkins Norge og Snøhetta utarbeider Oslo Economics en alternativanalyse og samfunnsøkonomisk analyse av fremtidig bruk av Tullinløkka i Oslo. Statsbygg er oppdragsgiver og har hovedansvaret for konseptvalgutredningen.

Bygningsmassen og utearealene omfatter Nasjonalgalleriet, Tullinløkka Historisk museum, samt Akademihagen. Det utløsende behovet for utredningen er at Nasjonalmuseet flytter ut av Nasjonalgalleriet og inn til nytt museum på Vestbanen i 2020.

Foto: iStock/einbo

Relevante artikler