Skipp navigasjon

Guro Landsend Henriksen til Oslo Economics

16.11.2015 - Uncategorized @no

Vi har gleden av å ønske Guro Landsend Henriksen velkommen til Oslo Economics. Hun er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og kommer fra en rådgiverstilling i Olje- og energidepartementet, der hun har jobbet med oppfølging av store kraftledningsprosjekter, regulering av nettselskapene, rammebetingelser for krafthandelen og nordisk samarbeid på elmarkedsområdet. Guro begynner i Oslo Economics i februar 2016.

Relevante artikler