Skipp navigasjon

Økte kostnader ved statlig kjøp av posttjenester

14.01.2015 - Uncategorized @no

Oslo Economics har utredet hvordan kostnadene ved statlig kjøp av posttjenester utvikler seg frem mot 2025 gitt ulike antagelser om konkurransen i markedet. Utredningen er gjort på oppdrag for Postkom og er en oppdatering av tilsvarende analyse fra 2010 som ble gjort for Samferdselsdepartementet.

For å få rapporten tilsendt, kontakt Ove Skaug Halsos.

Relevante artikler