Skipp navigasjon

Kvalitetssikrer utbygging av nye sykehusbygg

28.03.2014 - Uncategorized @no

Oslo Economics gjennomfører kvalitetssikring av konseptfasen for Tønsbergprosjektet i samarbeid med Hospitalitet og Terramar.

Tønsbergprosjektet er bygging av nye bygg for somatikk og psykiatri ved Sykehuset i Vestfold, Tønsberg.

Kvalitetssikringen skjer i henhold til tidligfaseveileder for sykehusprosjekter.

For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med Erik Magnus Sæther.

Relevante artikler