Skipp navigasjon

Markedsanalyse om innovative, digitale betalingsløsninger

28.02.2014 - Uncategorized @no

På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet kartlegger Oslo Economics innovative, digitale betalingsløsninger på det norske markedet. Oppdraget omfatter også en vurdering av hvorvidt det er udekkede behov og om det eksisterer etableringshindringer for nye betalingsløsninger.

For mer informasjon om oppdraget, ta kontakt med Jostein Skaar.

Relevante artikler