Skipp navigasjon

Konsekvenser av konkurranseutsetting på pensjon

10.02.2014 - Uncategorized @no

På oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet har Oslo Economics og Actecan analysert konsekvenser av konkurranseutsetting for arbeidstakeres tjenestepensjonsordninger.

Vi har beregnet hvordan konkurranseutsetting påvirker pensjonen til eksempler på arbeidstakere med ulik alder, bakgrunn og kjønn i sektorene helse og omsorg, barnehage, institusjonsplasser innen barnevern og kollektivtransport.

Konkurranseutsettingen har ikke skjedd på samme måte i sektorene, og endringer i pensjonsordning er derfor forskjellig. Beregningene viste at uttak før 67 år gir best pensjon for de med offentlig AFP og offentlig tjenestepensjon. Overgang til innskuddspensjon vil kunne gjøre at de eldste ansatte taper pensjon, noe som skyldes at de vil kunne miste retten til AFP. For yngre arbeidstakere vil levealdersjusteringen redusere verdien av den offentlige tjenestepensjonsordningen betraktelig.

Rapporten er en del av et prosjekt om hvordan konkurranseutsetting påvirker arbeidstakeres vilkår. For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med Rolf Sverre Asp.

Relevante artikler