Skipp navigasjon

Offentlige tiltak bør utredes bedre

24.06.2013 - Uncategorized @no

Oslo Economics har bistått Riksrevisjonen i en undersøkelse av kvaliteten på utredninger av offentlige tiltak. Undersøkelsen viste at samfunnsøkonomiske analyser gjennomføres sjelden og at konsekvenser i for liten grad blir beskrevet og tallfestet for andre enn staten selv.

Samfunnsøkonomiske analyser gjøres oftere i sektorer som har mange investeringsprosjekter og forholder seg til Finansdepartementets KS 1/KS 2-regime.

Kontakt: Karl Rikard Løvhaug/Erik Magnus Sæther

Relevante artikler