Skipp navigasjon

Magne Krogstad Asphjell til Oslo Economics

07.06.2013 - Uncategorized @no

Vi har gleden av å ønske Magne Krogstad Asphjell velkommen til Oslo Economics.

Magne avslutter dette semesteret sin doktorgrad ved Institutt for Samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole. Han har jobbet med et spenn av temaer fra investerings-, ansettelses- og prisingsdynamikk hos norske industriprodusenter, til effektene av sosiale nettverk på timingen av barnefødsler i Sverige. Fellesnevnere er empirisk mikroøkonomi og analyse av beslutninger under usikkerhet.

Magne begynner 1. september.

Relevante artikler