Skipp navigasjon

Ferjefrie fjordkryssinger på Nordvestlandet gir positiv samfunnsnytte

13.09.2012 - Uncategorized @no

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Oslo Economics og Terramar utført kvalitetssikring av konseptvalg for E39 mellom Skei og Valsøya. Vi mener at behovet for og samfunnsnytten av investeringer i bedre veiforbindelse i regionen er godt dokumentert.

Vår samfunnsøkonomiske analyse viser at det er flere konsepter som har positiv samfunnsnytte, selv om det for flere av strekningene er andre alternativer enn de foreslåtte fra Statens vegvesen som fremstår som de beste løsningene.

Kontaktperson: Rolf Sverre Asp

Last ned rapporten her

Relevante artikler