Skipp navigasjon

Norwegian tilkjent erstatning fra SAS på 160 millioner kroner

17.03.2010 - Uncategorized @no

Borgarting lagmannsrett har dømt SAS til å betale et erstatningsbeløp på 160 millioner kroner pluss saksomkostninger for industrispionasje. Tingretten avgjorde i mai 2008 at SAS måtte betale Norwegian 132 millioner kroner, men saken ble anket av begge parter. Oslo Economics’ Rolf Sverre Asp og Ove Skaug Halsos har bistått Norwegian i begge rettsinstansene med å beregne det økonomiske tapet.

Kontakt: Rolf Sverre Asp.

Relevante artikler