Skipp navigasjon

regulering

Rapportlansering: Økonomiske besparelser ved den norske reguleringen av pengespill

Hvor mye har de siste års reguleringstiltak i pengespillmarkedet spart det norske samfunnet for? Dette har Oslo Economics undersøkt på oppdrag fra Actis, Blå Kors, Norges Idrettsforbund og Stiftelsen Dam. Nye beregninger viser at dagens regulering av pengespillmarkedet i løpet av 10 år kan spare staten for 30–50 milliarder kroner. Resultatene ble lagt frem under et frokostseminar 11. april.