Skipp navigasjon

Valggjennomføringsundersøkelsen 2021

  • Rapportnr: OE-rapport 2021-73
  • Tittel: Valggjennomføringsundersøkelsen 2021
  • Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Utgitt: desember 21
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler