Skipp navigasjon

Universell utforming av digitale læremidler – en analyse av status og relevante tiltak

  • Rapportnr: OE-rapport 2021-69
  • Tittel: Universell utforming av digitale læremidler – en analyse av status og relevante tiltak
  • Oppdragsgiver: Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
  • Utgitt: januar 22
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler