Skipp navigasjon

Sykefravær og uførhet – hva kan bedriftene gjøre for å hindre frafall fra arbeid?

  • Rapportnr: OE-rapport 2024-35
  • Tittel: Sykefravær og uførhet – hva kan bedriftene gjøre for å hindre frafall fra arbeid?
  • Oppdragsgiver: Storebrand
  • Utgitt: mai 24
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler