Skipp navigasjon

Rapport til anskaffelsesutvalget: Offentlige anskaffelser i 2022

  • Rapportnr: OE-rapport 2023-51
  • Tittel: Rapport til anskaffelsesutvalget: Offentlige anskaffelser i 2022
  • Oppdragsgiver: Nærings- og fiskeridepartementet
  • Utgitt: august 23
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler