Skipp navigasjon

Privat finansiering av forskning, utvikling og forskningsbasert innovasjon i Norge

  • Rapportnr: OE-rapport 2023-22
  • Tittel: Privat finansiering av forskning, utvikling og forskningsbasert innovasjon i Norge
  • Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
  • Utgitt: april 23
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler