Skipp navigasjon

Organisering av fjerntolking og tolkeformidling i offentlig sektor

  • Rapportnr: OE-rapport 2022-5
  • Tittel: Organisering av fjerntolking og tolkeformidling i offentlig sektor
  • Oppdragsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
  • Utgitt: januar 22
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler