Skipp navigasjon

Økonomiske og administrative konsekvenser av en kompensasjonsordning for «oljepionerene»

  • Rapportnr: OE-rapport 2022-96
  • Tittel: Økonomiske og administrative konsekvenser av en kompensasjonsordning for «oljepionerene»
  • Oppdragsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
  • Utgitt: desember 22
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler