Skipp navigasjon

Marginalkostnader i spesialisthelsetjenesten

  • Rapportnr: 2024-18
  • Tittel: Marginalkostnader i spesialisthelsetjenesten
  • Oppdragsgiver: Helse- og omsorgsdepartementet
  • Utgitt: januar 24
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler