Skipp navigasjon

Kunnskapsgrunnlag om synshemmede i Norge

  • Rapportnr: OE-rapport 2021-52
  • Tittel: Kunnskapsgrunnlag om synshemmede i Norge
  • Oppdragsgiver: Helsedirektoratet
  • Utgitt: oktober 21
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler