Skipp navigasjon

Kompetanse- og kunnskapsbehov for det grønne skiftet

  • Rapportnr: OE-rapport 2022-72
  • Tittel: Kompetanse- og kunnskapsbehov for det grønne skiftet
  • Oppdragsgiver: NHO og LO
  • Utgitt: november 22
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler