Skipp navigasjon

Kartlegging av NAV Arbeidslivssentres arbeid

  • Rapportnr: OE-rapport 2023-17
  • Tittel: Kartlegging av NAV Arbeidslivssentres arbeid
  • Oppdragsgiver: Arbeids- og velferdsdirektoratet
  • Utgitt: mai 23
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler