Skipp navigasjon

Hvordan få flere i arbeid med aktiv eierstyring av arbeidsmarkedsbedrifter? Delrapport 1

  • Rapportnr: OE-rapport 2022-28
  • Tittel: Hvordan få flere i arbeid med aktiv eierstyring av arbeidsmarkedsbedrifter? Delrapport 1
  • Oppdragsgiver: Kristiansand Kommune/KS storbynettverk
  • Utgitt: mai 22
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler