Skipp navigasjon

Følgeevaluering av kompetansesatsingen for det kommunale barnevernet 2018-2024 – Andre statusmåling

  • Rapportnr: OE-rapport 2021-39
  • Tittel: Følgeevaluering av kompetansesatsingen for det kommunale barnevernet 2018-2024 – Andre statusmåling
  • Oppdragsgiver: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
  • Utgitt: juni 22
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler