Skipp navigasjon

Evaluering av strategiske samarbeidsavtaler mellom NAV og Høgskolen i Innlandet, og NAV og UiT Norges arktiske universitet

  • Rapportnr: OE-rapport 2021-58
  • Tittel: Evaluering av strategiske samarbeidsavtaler mellom NAV og Høgskolen i Innlandet, og NAV og UiT Norges arktiske universitet
  • Oppdragsgiver: Arbeids- og velferdsdirektoratet
  • Utgitt: desember 21
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler