Skipp navigasjon

Evaluering av Statens innkjøpssenter

  • Rapportnr: OE-rapport 2019-1
  • Tittel: Evaluering av Statens innkjøpssenter
  • Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Utgitt: januar 19
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler