Skipp navigasjon

Evaluering av program for klart språk i kommunesektoren – Midtveisevaluering

  • Rapportnr: OE-rapport 2019-18
  • Tittel: Evaluering av program for klart språk i kommunesektoren – Midtveisevaluering
  • Oppdragsgiver: KS
  • Utgitt: juni 19
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler