Skipp navigasjon

Evaluering av lærlingklausulen

  • Rapportnr: OE-rapport 2020-66
  • Tittel: Evaluering av lærlingklausulen
  • Oppdragsgiver: Utdanningsdirektoratet
  • Utgitt: november 20
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler